انواع بازار اقشار مختلف جامعه


این بازارها عبارتند از ؛
۱) بازار برای  افراد با درامد محدود ( LOW Market )که اجناسی  با قیمت پایین  را شامل می‌شود و  اقشار کم درآمد را هدف خود قرار می‌دهد و لزوما دلیلی بر پایین بودن کیفیت اجناس نیست.
۲) بازار  برای افراد با درآمدی معمولی ( MIDDLE Market )  که اقشار جامعه با درآمد متوسط را هدف قرار می‌دهد و عموما کالاهای موجود در بازار از این دسته هستند.
۳) بازاری برای متمولین یا پول دارها ( HIGH Market)  که قشر پر درآمد جامعه را مد نظر دارد و کالاهای این گروه فوق لوکس یا به اصطلاح متداول امروزی  ( LUXURY ) لاکچری هستند.