آدرس : یزد - خیابان ایرانشهر، نرسیده به چهارراه ایرانشهر، طبقه فوقانی فرش عطار